AIKIDO SHINKI RENGO

(Mitglied des Aikido World Headquarters / Aikikai Tokyo)